Samenwerkingsverbanden

Met samenwerkingsverbanden (structureel of in projectsfeer) met partners zien we en werken we en ontstaan er interessante mogelijkheden. Deze mogelijkheden bestrijken de 6 labels

Geïnspireerd?

Inspireert je dit? Neem dan contact → met ons op. Om het samen verder uit te werken of om er nader invulling aan te geven.

Educatief

Historisch

Economisch

  • Grienselhof voorziet in een behoefte aan werkplekken/ateliers voor studenten, kunstenaars, zzp’ers en start-ups van creatieve ondernemingen
  • Den Dungen krijgt een bijzondere hotspot
  • Grienselhof trekt gebruikers naar Den Dungen (effect op lokale middenstand)
  • Samenwerking met lokale ondernemers (complementair)
  • Samenwerking met Kulturhus De Litserborg (complementair)

landing

Pin It on Pinterest

Delen